Funkcijos mokymo įstaigos nariams

Mokyklų

<p>Administracija</p> <div class="slider_content faq"> <ul> <li>Mokyklos administratorius elektroniniame dienyne &quot;Mano dienynas&quot; gali naudotis įvairiomis funkcijomis:</li> <li>paskirti pavaduojantį mokytoją;</li> <li>gauti mokyklos veiklos ataskaitas bei spausdinti ataskaitas, būtinas dienyno archyvavimui;</li> <li>matyti visų mokinių ir mokytojų tvarkara&scaron;čius;</li> <li>stebėti mokytojų darbo aktyvumą;</li> <li>kurti apklausas visiems vartotojams;</li> <li>suteikti skirtingas teises sistemoje mokyklos darbuotojams: soc. pedagogams, medicinos darbuotojams ir kitiems vartotojams;</li> <li>matyti mokinių pažymius, gautus pagyrimus ir pastabas;</li> <li>matyti visų klasių tėvų susirinkimų informaciją;</li> <li>prane&scaron;imais bendrauti su kitais sistemos naudotojais;</li> <li>ie&scaron;koti kitų mokymo įstaigų atstovų, komunikuoti su jais;</li> <li>sudarinėti norimas grupes ir matyti prisijungusius norimos grupės narius.</li> </ul> </div> <p>Mokytojams</p> <div class="slider_content faq"> <ul> <li>Mokytojai elektroniniame dienyne &quot;Mano dienynas&quot; gali naudotis įvairiomis funkcijomis:</li> <li>patogiai pildyti dienyną ir matyti visą reikiamą informaciją viename lange;</li> <li>paprastai ir greitai i&scaron;vesti pusmečių ar trimestrų rezultatus;</li> <li>matyti visą informaciją apie mokinių sveikatos duomenis, fizinio pasirengimo rodiklius ir informaciją apie mokinių tėvus;</li> <li>gauti reikiamas ataskaitas;</li> <li>kurti apklausas mokiniams ar jų tėveliams;</li> <li>matyti klasės auklėtojų sukurtus tėvų susirinkimus;</li> <li>prane&scaron;imais bendrauti su kolegomis, mokyklos vadovybe bei mokinių tėvais;</li> <li>dalintis naujienomis ir mintimis su norimais žmonėmis;</li> <li>ie&scaron;koti kitų mokymo įstaigų atstovų, komunikuoti su jais;</li> <li>sudarinėti norimas grupes ir matyti prisijungusius norimos grupės narius.</li> </ul> </div> <p>Klasės vadovams</p> <div class="slider_content faq"> <ul> <li>Klasės vadovai elektroniniame dienyne &quot;Mano dienynas&quot; gali naudotis įvairiomis funkcijomis:</li> <li>stebėti kiekvieno savo klasės mokinio pažymius, mokytojų įvestus pagyrimus ir pastabas, stebėti kiekvieno savo klasė;</li> <li>mokinio trimestro ar pusmečio pažangumą;</li> <li>matyti savo klasei kitų mokytojų paskirtus kontrolinius darbus;</li> <li>pateisinti mokinių praleistas pamokas;</li> <li>peržiūrėti mokiniams įra&scaron;ytus pagyrimus ir pastabas;</li> <li>matyti visą informaciją apie mokinių sveikatos duomenis, fizinio pasirengimo rodiklius ir informaciją apie mokinių tėvus;</li> <li>matyti mokinių individualius tvarkara&scaron;čius;</li> <li>kurti apklausas savo klasės mokiniams ar tėveliams;</li> <li>pateikti tėvams/globėjams informaciją popierinėje ataskaitoje (&scaron;iems neturint galimybės naudotis internetu);</li> <li>organizuoti tėvų susirinkimus, kurių visa reikalinga informacija bus matoma tėveliams;</li> <li>prane&scaron;imais bendrauti su kolegomis, mokyklos vadovybe bei mokinių tėvais;</li> <li>dalintis naujienomis ir mintimis su norimais žmonėmis;</li> <li>ie&scaron;koti kitų mokymo įstaigų atstovų, komunikuoti su jais;</li> <li>sudarinėti norimas grupes ir matyti prisijungusius norimos grupės narius.</li> </ul> </div>

Darželių

<p>Vadovams</p> <div class="slider_content faq"> <ul> <li>Darželio vadovas elektroniniame dienyne &ldquo;Mano dienynas&rdquo; gali naudotis įvairiomis funkcijomis;</li> <li>gauti darželio veiklos ataskaitas bei spausdinti ataskaitas, būtinas dienyno archyvavimui;</li> <li>stebėti auklėtojų darbo aktyvumą;</li> <li>kurti apklausas visiems vartotojams;</li> <li>matyti visų grupių tėvų susirinkimų informaciją;</li> <li>ie&scaron;koti kitų ugdymo įstaigų atstovų, komunikuoti su jais;</li> <li>sudarinėti norimas grupes ir matyti prisijungusius norimos grupės narius;</li> <li>greitai surasti ir matyti darželio darbuotojų kontaktus;</li> <li>matyti visų darželio grupių sąra&scaron;us;</li> <li>matyti vaikus laukiančius eilėje paskyrimo į darželį;</li> </ul> </div> <p>Auklėtojams</p> <div class="slider_content faq"> <ul> <li>Auklėtojai ir kiti ugdomąja veikla užsiimantys darželio pedagogai elektroniniame dienyne &quot;Mano dienynas&quot; gali naudotis įvairiomis funkcijomis:</li> <li>patogiai pildyti dienyną ir matyti visą reikiamą informaciją viename lange;</li> <li>paprastai ir greitai suvesti savaitės planus ir siekius;</li> <li>matyti visą informaciją apie vaikų sveikatos duomenis;</li> <li>matyti tėvų kontaktine informacija;</li> <li>gauti reikiamas ataskaitas;</li> <li>kurti apklausas tėveliams ir kolegoms;</li> <li>matyti darželio administracijos sukurtus tėvų susirinkimus</li> <li>prane&scaron;imais bendrauti su kolegomis, mokyklos vadovybe bei vaikų tėvais;</li> <li>dalintis naujienomis ir mintimis su norimais žmonėmis;</li> <li>ie&scaron;koti kitų mokymo įstaigų atstovų, komunikuoti su jais;</li> <li>sudarinėti norimas grupes ir matyti prisijungusius norimos grupės narius.</li> </ul> </div>