Sėkmingai įgyvendinamas iš dalies Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „Lietuvos kompetencijų ir įgūdžių sisteminio valdymo ir analizės įrankių sukūrimas“
2017-11-02

Sėkmingai įgyvendinamas iš dalies Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „Lietuvos kompetencijų ir įgūdžių sisteminio valdymo ir analizės įrankių sukūrimas“ Projektas „Lietuvos kompetencijų ir įgūdžių sisteminio valdymo ir analizės įrankių sukūrimas“ iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ lėšomis.

UAB „Nacionalinis švietimo centras“ – viena didžiausių įmonių Lietuvoje, kurianti ir diegianti integruotas švietimo informacines sistemas. Šiuo metu įmonės sukurtoje elektroninio dienyno sistemoje yra pateikiami įvairūs mokymosi ar su mokymusi susiję duomenys iš daugiau kaip 600 Lietuvoje veikiančių ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų. Jie nėra aiškiai struktūruoti ir nėra laikomi vienoje apibrėžtoje saugykloje, todėl jų tikslingas panaudojimas ir analizavimas nėra galimas. Analogiška situacija ir daugelyje kitų e. švietimo srities produktų / paslaugų.

 
Atitinkamai, įvairaus lygio ir tipo institucijos (valstybės įstaigos, aukštosios mokyklos, verslas) priima sprendimus nesuvadovaudamos konkrečia analitine informacija – ruošiamos studijų programos, rengiami dėstytojai, pradedami verslai ir teikiamos paslaugos, neatsižvelgiant į realų besimokančiųjų kompetencijų „krepšelį“.

Projektu siekiama sukurti mokymosi duomenų surinkimo, saugojimo, duomenų keitimosi bei surinktų duomenų analizės platformos prototipą, kuris bus paremtas naujai plintančiu „Experience API” mokymosi duomenų keitimosi standartu. Mokymosi duomenų platformos prototipe bus sukurta mokymosi įrašų saugykla, kurioje bus atvaizduojami surinkti mokymosi duomenys iš išorinių IT sistemų, bus užtikrintas jų saugojimas bei keitimasis, o taip pat surinktų duomenų analizės mechanizmas ir analizės duomenų pateikimas įvairiais pjūviais, įvairioms suinteresuotoms šalims, pagal jų tikslinius poreikius. Sukurtas prototipas ir jo pagalba debesų kompiuterijos principais teikiamos paslaugos, įgalins įvairaus lygio švietimo institucijas aktyviai naudoti mišriojo mokymo metodologijas. Projekto metu sukurti ir išbandyti sprendimai sudarys galimybę pasiekti įvairialypį mokymosi turinį pažangiausiu xAPI standartu, vertinti ugdymosi pažangą pagal įgytas kompetencijas bet kurioje iš prieinamų el. terpių, ne tik fizinėse švietimo įstaigų aplinkose.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2018 m. gruodis.

Projekto eiga, naujienos:
  • 2017 m. rugpjūtis – pabaigta antroji projekto veikla – mokslinis tyrimas. Tyrimo metu identifikuoti 25 konkretūs kuriamos sistemos panaudos atvejai, apimantys tiek fizinius vartotojus, tiek švietimo įstaigas, viešojo administravimo įstaigas, tiriamąsias ir mokslines veiklas vykdančias įstaigas.
  • 2017 m. gegužė – pabaigta pirmoji projekto veikla (iš 10), parengta sistemos principinė architektūra, specifikacija;
  • 2017 m. kovas – pasirašyta projekto finansavimo sutartis, pradėtos projekto veiklos.