Turinys

Prisijungimas prie sistemos „Registruok.lt“  1

Vaiko prašymo registracija  1

Vaikai eilėje   1

Lankantys įstaigas vaikai 1

Darželio keitimas arba papildomo prašymo registravimas  1

Pastabos, papildoma informacija  1

Papildoma informacija dėl prisijungimo su Smart-ID. 1